Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся  

0
476

Збірник  містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і просвітницькою частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї пропозицій представників різних конфесій і суспільних рухів та інтитуцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості.

УДК 26/28:502.3(063)                                                                                                   

ББК 86.3(4УКР-43АК)+20.1(4УКР-43АК)                                                               

В42                                                                                                           

Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, Ужгород, 16-17 травня 2008 р. / Комісія з екології і мігрантів Конференції римо-католицьких єпископів України [та ін.]; ред. кол.: О. М. Бокотей відпов. ред. [та ін.]. – Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010. – 110 с.: фото. – 1000 прим. – ISBN 978-966-387-023-6

(бібліографія розміщена на сайті http://nbuv.gov.ua/node/554)

Leave a reply