ПРО НАС

Бокотей Олександр, керівник ІЕРС та секретар ІРЦЕФ

З 2004 року є секретарем Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії (Голова Комісії – боголюбивий єпископ Ніл (Лущак). В 2012 році долучився до створення Інституту еколого-релігійних студій http://www.ie-rs.org/about.html, основним завданням якого є дослідження екологічних поглядів різних християнських традицій. Інститут був створений у співпраці з Університетом Людовіка Максиміліана (LMU) і фінансової підтримки акції солідарності німецьких католиків Renovabis.Після закінчення біологічного факультету Ужгородського державного університету працював вчителем біології і валеології в ЗОШ I-III ст. села Золотарьово Хустського району Закарпатської області. Після роботи в школі закінчив аспірантуру при кафедрі ентомології біологічного ф-ту УжДУ і захистив дисертацію по екології тварин. Працював директором Зоологічного музею, а по сумісництву викладав дисципліни екологічного спрямування на біологічному і географічному факультетах Ужгородського національного університету і Ужгородській Богословській Академії ім. Блаженного Теодора Ромжі. З 2001 року є консультантом з питань збереження довкілля і сталого розвитку для Комісії з екології, мігрантів та туризму Конференції Римсько-Католицьких єпископів України (Голова Комісії – єпископ Майнек Антал).

У різні роки долучався до реалізації різних ініціатив: БФ «Церква і навколишнє середовище», Інформаційний центр з питань екологічної освіти при УжНУ; ініціював реалізацію важливого проекту «Толерантність на кордонах Європи», багатьох інших проектів.

В 2016 році на базі очолюваного ним Інституту еколого-релігійних студій, за ініціативи Союзу охорони природи Німеччини (ініціатор Борис Тіхоміров) і підтримки МЗС Німеччини (АА) був створений і успішно стартував амбітний Міжрелігійний громадянський природоохоронний форум Східної Європи (IRCEF). IRCEF вчасно взяв на себе важливу функцію сприяння консолідації суспільства на пострадянському просторі шляхом співпраці Церкви і НПО по відповідальності за Творіння – Природу.

Основне коло інтересів: теологія Творіння, освіта задля сталого розвитку, екологічне богослов’я, захист клімату, сучасні міждисциплінарні дослідження в сфері захисту довкілля, збереження довкілля та сталий розвиток загалом.

Відповідає за злагоджену роботу всіх партнерів інтернаціональної команди IRCEF

Е-mail: bokoteyzlatary@gmail.com

 

Борис Тихомиров

Директор центрально-азіатських програм Союзу охорони природи (NABU) Німеччини.
Засновник IRCEF, ідейний натхненник і строгий критик багатьох наших починань і проектів, чий внесок у нашу спільну справу складно переоцінити і з позицій досвіду, і з позицій дружньої участі, і щирої захопленості як охороною довкілля так і популяризацією роботи по відповідальності за Творіння – Природу Східної Європи.
Дипломат з великим досвідом він майстерно надає нашій роботі міжнародної ваги і мети, що сприяють співпраці і консолідації церкви і НПО на пострадянському просторі. Управлінець, що стоїть біля витоків Міністерства навколишнього середовища РФ, розробник багатьох міжнародних договорів в сфері охорони навколишнього середовища, а потім багаторічний керівник різних природоохоронних програм в Німеччині, пов’язаних з передачею екологічних технологій (ITUT, UB East), Борис Тихомиров з’єднує можливості стратегічного планування в області захисту природи з особливостями соціальної ситуації, України та інших країн Східного Партнерства.

Накопичений досвід екологічної діяльності на європейському та міжнародному рівні дозволяє йому надавати ефективність складним і багатоскладним проектам захисту природи.

 

 

 

 

Біланич Михайло, координатор напрямків

В 2004 закінчив біологічний факультет, а в 2007 аспірантуру при Ужгородському національному університеті. Також навчався в катехитично-педагогічному інституті ім. Андрея Бачинського при Мукачівській греко-католицькій єпархії.
З 2007 року – науковий співробітник зоологічного музею Ужгородського національного університету. По сумісництву викладає біологію на підготовчих курсах даного університету.
З 2005 року, на волонтерських засадах, брав активну участь в роботі Комісії з екології при Римо-католицькій єпископській конференції України і Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. Був одним із організаторів роботи Інформаційного центру при Ужгородському університеті, створеного за сприяння LMU і DBU в 2009 році. А з 2011 року продовжує працювати співробітником Інституту еколого-релігійних студій при даному університеті.
В Інституті розвиває напрямки екологічної освіти і виховання, екологічної етики. Забезпечує Інтернет-діалог по відповідальності за творіння − Природу в Східній Європі.

E-mail: mychajlobilanych@gmail.com

 

 

Куля Наталія,  менеджер

Закінчила Ужгородський національний університет за напрямком туризм та міжнародні економічні відносини. В Інституті працює з 2013 року. Входить до складу комісії з екології МГКЄ, досвід роботи 10 років. Основні напрямки: екологічна освіта та екологічне виховання, сталий розвиток, сталий туризм, рекреаційно-туристична діяльність на території національних парків, транскордонне співробітництво, історико-культурна та архітектурна спадщина. Знання мов: англійська, є також знання іспанської, німецької, угорської та польської мов.

Е-mail:  nataliya.kulya@gmail.com

 

 

 

 

Мотузенко Богдан, координатор з наукових питань

Богдан Мотузенко

Після завершення магістратури на факультеті соціології та психології Київського національного університету імені Т. Шевченка в 1999 році, закінчив аспірантуру при кафедрі галузевої соціології за спеціальністю «Соціологія культури» та отримав ступінь кандидата соціологічних наук. Співпрацював з соціологічними агентствами, брав участь в проектуванні передвиборних кампаній.

До 2007 року був завідувачем сектору соціології, а пізніше заступником директора з наукової роботи, керівником київського представництва Фонду підтримки прогресивних реформ. Викладав курси «Соціологічний аналіз документів» в КНУ ім. Т. Шевченка та «Соціологія комунікацій» в Академії профспілок України.

З 2007 року – директор Департаменту аналітичного забезпечення в консорціумі «Індустріальна група», де займався організацією аналітичного супроводу і питаннями формування репутації корпоративного бізнесу.

З 2015 року – є засновником дослідницької групи «Project Bureau», що спеціалізується на якісних методах досліджень, стратегічної аналітики і соціальному проектуванні. У різні роки брав участь в розробці соціальних, громадянських і художніх кампаній, громадських ініціатив та проектів. Співзасновник НГО «Громада «Андрївський Узвіз», громадської ініціативи «Солдатська слобідка» (м.Київ).

Основне коло інтересів: соціологія комунікацій, соціальне проектування, сучасні міждисциплінарні дослідження, соціальні та громадські рухи, лідерство, питання становлення громадянського суспільства в Україні, соціоекологія.

В Інституті еколого-релігійних студій відповідає за розробку соціальних проектів, міждисциплінарності і гуманітарних досліджень.

E-mail:  bmotuzenko@gmail.com
phone: +380507305548
skype: bmotuzenko

 

Владислав Юрош, координатор проектів

Успішно реалізував стипендійний проект «Оцінка екологічних, соціальних та економічних критеріїв на прикладі водних ресурсів закарпатської області МГЕС» на базі Союзу охорони природи Німеччини (NABU) за підтримки DBU протягом 2019-2020 року у пана Бориса Тіхомірова, керівника програми Центральної Азії та Східної Європи, міжнародного відділу. Як експерт приймав участь в реалізації проектів (2018, 2019 років). Владислав володіє німецькою, англійською, польською та російськими мовами. Навчається в аспірантурі Ужгородського Національного Університету по факультеті суспільних наук за напрямком політологія на 2 курсі.

E-Mail:  slava13@e-mail.ua

 

Зейкан Антоніна, менеджер

Магістрант кафедри лісівництва Ужгородського національного університету. У 2015 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 міста Іршава. У 2015 році вступила в Ужгородський національний університет на географічний факультет. Наукові інтереси: лісівництво, лісова екологія, лісова педагогіка… У 2019 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю – Лісове і садово-паркове господарство. Волонтер Комісії з питань екології та Молодіжної Комісії Мукачівської греко-католицької єпархії. Волонтер Інституту еколого-релігійних студій. Знання мов: українська, російська, англійська.

Е-mail:  zeikan.antonina@gmail.com

 

 

 

Марта Михайлецькоординатор напрямків

Закінчила біологічний факультет УжНУ у 2008 р. за спеціальністю: Біолог. Вчитель біології та хімії.

На даний момент працює вчителем в Ужгородській загальноосвітній школі №9 І-ІІІ ступенів.

Завершує навчання в Закарпатській академії мистецтв, спеціальність «Живопис». (Займається сакральним мистецтвом, іконописом, має відповідний сертифікат Українського Католицького університету). Має досвід педагогічної та організаційної діяльності з дітьми дошкільного віку, початкових класів, середньої та старшої шкільної ланки.

Як дружина священника, приймає участь у організації просвітницької та катехитичної роботи з дітьми та молоддю на парафіях. Є активним членом Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії, відповідає за підтримку напряму християнської екологічної етики.

Очолює і розвиває рух (спільноту) жінок за збереження довкілля і відповідальність за творіння-природу в Карпатському регіоні.

Е-mail: marthamykhaylets@gmail.com

https://www.facebook.com/mykhaylets/

 

Бабічин Юрій Юрійович, експерт з комунікації та еколого-освітньої діяльності природно-заповідних установ.

Народився у селі Синевирська Поляна Закарпатської області.

Навчався у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка, Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління. Стажувався у Німеччині, Італії, Австрії, Чехії.

Працює начальником відділу еколого-освітньої роботи національного природного парку «Синевир». Координує видання регіонального еколого-освітнього часопису «Синій Вир». Автор книг «Дефект генерації», «Національний природний парк «Синевир»: становлення і розвиток», «Церква в національному парку». Його перу також належить понад тисячу публіцистичних матеріалів у друкованій пресі. Учасник ряду міжнародних проєктів.

 

E-mail: babichun1@ukr.net

 

Архімандрит Адам  (Vakhtang Akhaladze) , PhD

Голова Департаменту охорони здоров’я Патріархату Грузії, ректор Університету святої цариці Тамари, доктор медичних наук, професор. Член правління Міжнародного центру християнських досліджень при Православної церкви Грузії. Архімандрит Адам проводить науково-теоретичну роботу з актуальних наукових питань основних напрямків християнських досліджень і в тому числі теології Творіння, християнської екологічної етики.

 

 

 

 

 

 

 

Cергій Юшкевич

Керівник Програми «Церква і охорона навколишнього середовища» в НВО «Центр екологічних рішень», м.Мінськ, Білорусь. Сергій, в рамках свого напрямку, займається просуванням принципів екологічно дружнього способу життя серед християн Білорусі. Програма розвиває екологічну діяльність християнських церков Білорусі, втілює в життя рекомендації та ідеї, викладені в офіційних церковних документах, що стосуються питань екології.

                                       Е-mail: yushkevich@ecoidea.by

 

 

Возможно, это изображение (2 человека, в том числе Роман Романович, люди сидят, трава и дерево)

Ігорь Плевський, греко-католицький священник, греко-католицький священик, відповідальний за напрямок по охороні навколишнього середовища в Греко-католицькій церкві Республіки Молдова. Закінчив Ужгородську греко-католицьку богословську академію ім. Блаженного Теодора Ромжі. Також навчався в Universitstea de Stat Moldova Chisinau. Реалізує еколого-соціальні проекти в рамках діяльності організації «Оптима Фіде» з 18 вересня 2014 року по теперішній час. а:

 

 

 

Маркус Фогт

Маркус Фогт (26 жовтня 1962, м. Фрайбург) — німецький католицький богослов і професор соціальної-суспільної етики на Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені. Маркус Фогт вивчав теологію та філософію у МюнхеніЄрусалимі та Люцерні. Науково Фогт фокусується на філософських засадах соціально-етичних принципів а також екологічної та бізнес етики. Своїми науковими працями він вніс свій вклад до християнської соціальної етики наголошуючи на важливості охорони довкілля та сформулював новий соціально-етичний принцип сталого розвитку або принцип стійкості.

Членство в наукових, політичних та церковних комісіях та комітетах

  • Секретар Асоціації соціальних-суспільних етиків в німецькомовному середовищі
  • Старший науковий співробітник Рейчел Карсон центру міжнародної екологічної історії (з 2010 року)
  • Співредактор журналу Amos International. Творення справедливого суспільства (з 2009 року)
  •  Член Центру етичної компетенції при мюнхенському університеті ім. Людвіга-Максиміліана (з 2007 року)
  • Єпархіальна Рада Мюнхенсько-Фрайзінської Архієпархії
  • Justitia et Pax Німеччина (робоча група «Світова економіка та сільськогосподарська торгівля»)
  • Завідувач відділу охорони довкілля при єпископській конференції Європи (1999—2008)
  • Робоча група «Економіка і Церква» в Конфедерації католиків-підприємців
  • Робоча група «Наука та теологія» Католицької академії в Баварії

 

Професор Метью Темпл

Вчений-генетик, чернець ордену кармелітів, викладач Назарет Коледж (г .. Рочестер, США).

https://www2.naz.edu/dept/biology/faculty-

staff/  https://www2.naz.edu/academics/minors/bioethics

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний e-mail Інституту:  info@ircef.org